brute

 1. Lamp14
 2. SlimmyJimmy
 3. guru-brute
 4. muchaches
 5. lyksor
 6. SlimmyJimmy
 7. mrHeisenberg
 8. SlimmyJimmy
 9. Ciri
 10. tedmosby
 11. Niteks3
 12. techdata
 13. Photocam